Shaanxi Tianze
Jiangsu Nangang
11:30
+151
Shaanxi Tianze (+23.5) 1.84
Jiangsu Nangang (-23.5) 1.86
Under 142.5 1.85
Over 142.5 1.85
Shanxi Xing Rui Flame
Guangdong Dongguan Xintongsheng
11:30
+159
Shanxi Xing Rui Flame 2.65
Guangdong Dongguan Xintongsheng 1.43
Shanxi Xing Rui Flame (+4.5) 1.94
Guangdong Dongguan Xintongsheng (-4.5) 1.77
Under 152.5 1.88
Over 152.5 1.82
Sichuan Yuanda Merlot
Daqing
11:30
+144
Sichuan Yuanda Merlot (-40.5) 1.83
Daqing (+40.5) 1.87
Under 155.0 1.88
Over 155.0 1.82
Zhejiang Chouzhou
Liaoning Hengye
11:30
+157
Zhejiang Chouzhou 1.03
Liaoning Hengye 9.40
Zhejiang Chouzhou (-18.0) 1.85
Liaoning Hengye (+18.0) 1.85
Under 155.5 1.92
Over 155.5 1.78
Xinjiang Tianshan
Fujian
12:00
+159
Xinjiang Tianshan 1.094
Fujian 6.15
Xinjiang Tianshan (-14.0) 1.85
Fujian (+14.0) 1.85
Under 143.5 1.86
Over 143.5 1.84