China PR. Women. WCBA

Statistics
Beijing Jinyu
Zhejiang Chouzhou
11:30
+159
Beijing Jinyu 2.76
Zhejiang Chouzhou 1.40
Beijing Jinyu (+6.0) 1.80
Zhejiang Chouzhou (-6.0) 1.90
Under 154.5 1.833
Over 154.5 1.87
Liaoning Hengye
Shanghai Baoshan Dahua
11:30
+158
Liaoning Hengye 8.10
Shanghai Baoshan Dahua 1.048
Liaoning Hengye (+16.0) 1.84
Shanghai Baoshan Dahua (-16.0) 1.86
Under 150.0 1.88
Over 150.0 1.82
Nei Menggu
Fujian
11:30
+151
Nei Menggu (-31.5) 1.85
Fujian (+31.5) 1.85
Under 153.0 1.82
Over 153.0 1.88
Shandong Hi-Speed
Shanxi Xing Rui Flame
11:30
+159
Shandong Hi-Speed 2.80
Shanxi Xing Rui Flame 1.39
Shandong Hi-Speed (+5.5) 1.86
Shanxi Xing Rui Flame (-5.5) 1.84
Under 157.0 1.85
Over 157.0 1.85
Sichuan Yuanda Merlot
Tianjin Guanlan
11:30
+144
Sichuan Yuanda Merlot (-41.5) 1.83
Tianjin Guanlan (+41.5) 1.87
Under 159.5 1.85
Over 159.5 1.85