Vanta Black Dragons
Naic Aces
09:00
+152
Vanta Black Dragons (-31.5) 1.85
Naic Aces (+31.5) 1.85
Under 185.5 1.85
Over 185.5 1.85
Jambo
Black Bears
11:00
+156
Jambo 10.75
Black Bears 1.016
Jambo (+23.5) 1.85
Black Bears (-23.5) 1.85
Under 188.5 1.85
Over 188.5 1.85
Pola Pilipinas RPG
Zamboanga Valientes
13:00
+158
Pola Pilipinas RPG 1.25
Zamboanga Valientes 3.62
Pola Pilipinas RPG (-11.0) 1.89
Zamboanga Valientes (+11.0) 1.81
Under 170.5 1.87
Over 170.5 1.83