Tournament. Winner.  08 Aug 04:00
Name Yes No Name Yes No
Karjakin, Sergey 13/5 33/100 Lysyj, Igor 18/1 2/91
Svidler, Peter 77/20 11/50 Artemyev, Vladislav 20/1 1/59
Jakovenko, Dmitry 79/20 21/100 Khismatullin, Denis 22/1 1/77
Tomashevsky, Evgeny 9/2 9/50 Dubov, Daniil 22/1 1/77
Vitiugov, Nikita 8/1 9/100 Bukavshin, Ivan 22/1 1/77
Motylev, Aleksandr 17/1 1/40 Khairullin, Ildar 28/1 1/250
Tournament. Winner.  21 Aug 16:00
Name Yes No Name Yes No
Carlsen, Magnus 10/11 101/100 Giri, Anish 29/2 1/22
Nakamura, Hikaru 29/5 1/7 Topalov, Veselin 20/1 2/73
Caruana, Fabiano 31/5 2/15 Aronian, Levon 22/1 2/83
Anand, Viswanathan 43/5 9/100 Vachier-Lagrave, Maxime 28/1 1/71
So, Wesley 13/1 11/200 Grishchuk, Alexander 33/1 1/111