Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
1.
Bruzon, Lazaro
2.
Wang, Yue
07 Jul 07:30 +1
9/2 29/50 3/1
1.
Bu, Xiangzhi
2.
Sasikiran, Krishnan
07 Jul 07:30 +1
38/25 4/5 8/1
1.
Ding, Liren
2.
Yu, Yangyi
07 Jul 07:30 +1
27/10 3/5 49/10
1.
Wang, Chen
2.
Ni, Hua
07 Jul 07:30 +1
29/5 18/25 2/1
1.
Wei, Yi
2.
Lu, Shanglei
07 Jul 07:30 +1
87/100 36/25 37/5