Outright

All Events Back
EW: 1/3 1,2
E/W Terms
Gashimov Memorial Tournament. 2018. Winner.  12:00
Name Yes No Name Yes No
Topalov, Veselin 2.50 1.50 Radjabov, Teimour 14.00 1.002
Carlsen, Magnus 2.50 1.50 Ding, Liren 14.00 1.002
Karjakin, Sergey 12.00 1.014 Mamedyarov, Shakhriyar 31.00
Giri, Anish 14.00 1.002 Navara, David 51.00
Mamedov, Rauf 14.00 1.002 Wojtaszek, Radoslaw 51.00