Darya Babol
Shahin Bandar Ameri
14 Apr 14:15
+87
Darya Babol To Win 2.10
Draw 2.91
Shahin Bandar Ameri To Win 3.48
Darya Babol (0) 1.50
Shahin Bandar Ameri (0) 2.46
Under 1.5 2.28
Over 1.5 1.571
Naft Masjed Soleyman
Mes Shahr-e Babak
14 Apr 15:30
+84
Naft Masjed Soleyman To Win 1.68
Draw 3.18
Mes Shahr-e Babak To Win 5.10
Naft Masjed Soleyman (-1.0) 2.43
Mes Shahr-e Babak (+1.0) 1.51
Under 1.5 2.31
Over 1.5 1.56