Table Tennis

Culaghin, Dmitri
Ghimp, Fiodor
03:30
+34
Culaghin, Dmitri 2.375
Ghimp, Fiodor 1.52
Culaghin, Dmitri (+4.5) 1.82
Ghimp, Fiodor (-4.5) 1.88
Under 75.5 1.833
Over 75.5 1.86
Tebenko, Yaroslav
Ivasiv, Volodymyr
03:30
+34
Tebenko, Yaroslav 3.10
Ivasiv, Volodymyr 1.32
Tebenko, Yaroslav (+6.5) 1.909
Ivasiv, Volodymyr (-6.5) 1.79
Under 73.5 1.87
Over 73.5 1.82
Krol, Yan
Gomilko, Oleksandr
03:35
+34
Krol, Yan 2.07
Gomilko, Oleksandr 1.68
Krol, Yan (+2.5) 1.81
Gomilko, Oleksandr (-2.5) 1.89
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.88
Kovrikov, Andrii
Reznychenko, Roman
03:55
+34
Kovrikov, Andrii 2.30
Reznychenko, Roman 1.55
Kovrikov, Andrii (+3.5) 1.88
Reznychenko, Roman (-3.5) 1.82
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Slozka, Mykola
Trofymchuk, Artem
04:00
+34
Slozka, Mykola 1.73
Trofymchuk, Artem 2.00
Slozka, Mykola (-1.5) 1.85
Trofymchuk, Artem (+1.5) 1.85
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Buberenko, Yaroslav
Marchuk, Maksim
04:05
+34
Buberenko, Yaroslav 1.83
Marchuk, Maksim 1.88
Buberenko, Yaroslav (-0.5) 1.87
Marchuk, Maksim (+0.5) 1.833
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Hrymovskyi, Oleksii
Chepurnyi, Artem
04:25
+34
Hrymovskyi, Oleksii 1.36
Chepurnyi, Artem 2.90
Hrymovskyi, Oleksii (-6.5) 1.87
Chepurnyi, Artem (+6.5) 1.83
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.86
Kiilo, Vitalii
Gomilko, Oleksandr
04:35
+34
Kiilo, Vitalii 1.47
Gomilko, Oleksandr 2.50
Kiilo, Vitalii (-4.5) 1.81
Gomilko, Oleksandr (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.87
Dukhovenko, Olexandr
Reznychenko, Roman
04:55
+34
Dukhovenko, Olexandr 1.61
Reznychenko, Roman 2.18
Dukhovenko, Olexandr (-3.5) 1.89
Reznychenko, Roman (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Derevynskyi, Dmytro
Krol, Yan
05:05
+34
Derevynskyi, Dmytro 1.65
Krol, Yan 2.11
Derevynskyi, Dmytro (-2.5) 1.85
Krol, Yan (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Babenko, Pavlo
Kovrikov, Andrii
05:25
+34
Babenko, Pavlo 1.53
Kovrikov, Andrii 2.35
Babenko, Pavlo (-4.5) 1.89
Kovrikov, Andrii (+4.5) 1.81
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.85
Kulynych, Nikolay
Pyrtyk, Bogdan
05:25
+34
Kulynych, Nikolay 1.75
Pyrtyk, Bogdan 1.97
Kulynych, Nikolay (-1.5) 1.86
Pyrtyk, Bogdan (+1.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Tveritinov, Roman
Syksa, Oleksandr
05:30
+34
Tveritinov, Roman 1.42
Syksa, Oleksandr 2.66
Tveritinov, Roman (-5.5) 1.84
Syksa, Oleksandr (+5.5) 1.86
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Plakhtyi, Bohdan
Hlaholev, Mykhailo
05:55
+34
Plakhtyi, Bohdan 1.89
Hlaholev, Mykhailo 1.82
Plakhtyi, Bohdan (+0.5) 1.85
Hlaholev, Mykhailo (-0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Prylepa, Dmytro
Kurylenko, Oleh
06:00
+34
Prylepa, Dmytro 1.35
Kurylenko, Oleh 2.95
Prylepa, Dmytro (-6.5) 1.85
Kurylenko, Oleh (+6.5) 1.85
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.87
Varlamov, Oleg
Lutsenko, Valentyn
06:05
+34
Varlamov, Oleg 1.46
Lutsenko, Valentyn 2.53
Varlamov, Oleg (-5.5) 1.909
Lutsenko, Valentyn (+5.5) 1.79
Under 75.5 1.81
Over 75.5 1.88
Fencl, Pavel
Rejent, Stepan
06:15
+34
Fencl, Pavel 1.92
Rejent, Stepan 1.79
Fencl, Pavel (+0.5) 1.88
Rejent, Stepan (-0.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Volyk, Oleh
Hil, Oleh
06:25
+34
Volyk, Oleh 3.50
Hil, Oleh 1.26
Volyk, Oleh (+7.5) 1.87
Hil, Oleh (-7.5) 1.833
Under 73.5 1.82
Over 73.5 1.87
Hrytsenko, Evhenii
Aristarkhov, Serhii
06:30
+34
Hrytsenko, Evhenii 3.50
Aristarkhov, Serhii 1.26
Hrytsenko, Evhenii (+7.5) 1.87
Aristarkhov, Serhii (-7.5) 1.83
Under 73.5 1.81
Over 73.5 1.88
Vesely, Filip
Mezera, Ondrej
06:30
To Win Match
Vesely, Filip 1.666
Mezera, Ondrej 2.09
Bilobrov, Volodymyr
Kovshun, Yaroslav
06:35
+34
Bilobrov, Volodymyr 1.20
Kovshun, Yaroslav 4.05
Bilobrov, Volodymyr (-8.5) 1.87
Kovshun, Yaroslav (+8.5) 1.833
Under 72.5 1.81
Over 72.5 1.88
Haiseniuk, Ruslan
Kuzmenko, Grigory
06:35
+34
Haiseniuk, Ruslan 1.40
Kuzmenko, Grigory 2.74
Haiseniuk, Ruslan (-5.5) 1.81
Kuzmenko, Grigory (+5.5) 1.89
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.84
Pisa, Radovan
Liska, Tomas
06:45
+34
Pisa, Radovan 1.86
Liska, Tomas 1.86
Pisa, Radovan (-0.5) 1.89
Liska, Tomas (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Vasylyshyn, Ihor
Troian, Andrii
06:50
+34
Vasylyshyn, Ihor 1.81
Troian, Andrii 1.90
Vasylyshyn, Ihor (-0.5) 1.85
Troian, Andrii (+0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Kulynych, Nikolay
Hlaholev, Mykhailo
06:55
+34
Kulynych, Nikolay 1.86
Hlaholev, Mykhailo 1.86
Kulynych, Nikolay (+0.5) 1.81
Hlaholev, Mykhailo (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.88
Melisek, Martin
Malecek, Ondrej
07:00
+34
Melisek, Martin 1.92
Malecek, Ondrej 1.79
Melisek, Martin (+0.5) 1.87
Malecek, Ondrej (-0.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Tveritinov, Roman
Kurylenko, Oleh
07:00
+34
Tveritinov, Roman 1.909
Kurylenko, Oleh 1.80
Tveritinov, Roman (+0.5) 1.86
Kurylenko, Oleh (-0.5) 1.84
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Pomin, Roman
Makovka, Yaroslav
07:05
+34
Pomin, Roman 1.66
Makovka, Yaroslav 2.10
Pomin, Roman (-2.5) 1.85
Makovka, Yaroslav (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Fencl, Pavel
Liska, Tomas
07:15
+34
Fencl, Pavel 2.24
Liska, Tomas 1.58
Fencl, Pavel (+3.5) 1.85
Liska, Tomas (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Khairov, Dmytro
Kondratenko, Vasily
07:20
+34
Khairov, Dmytro 1.50
Kondratenko, Vasily 2.42
Khairov, Dmytro (-4.5) 1.85
Kondratenko, Vasily (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Hil, Oleh
Pyrtyk, Bogdan
07:25
+34
Hil, Oleh 1.58
Pyrtyk, Bogdan 2.24
Hil, Oleh (-3.5) 1.85
Pyrtyk, Bogdan (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Aristarkhov, Serhii
Syksa, Oleksandr
07:30
+34
Aristarkhov, Serhii 1.48
Syksa, Oleksandr 2.48
Aristarkhov, Serhii (-4.5) 1.82
Syksa, Oleksandr (+4.5) 1.88
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.87
Vesely, Filip
Malecek, Ondrej
07:30
+34
Vesely, Filip 1.72
Malecek, Ondrej 2.01
Vesely, Filip (-1.5) 1.84
Malecek, Ondrej (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Varlamov, Oleg
Kovshun, Yaroslav
07:35
+34
Varlamov, Oleg 1.83
Kovshun, Yaroslav 1.88
Varlamov, Oleg (-0.5) 1.87
Kovshun, Yaroslav (+0.5) 1.833
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Pisa, Radovan
Rejent, Stepan
07:45
+34
Pisa, Radovan 1.63
Rejent, Stepan 2.15
Pisa, Radovan (-2.5) 1.83
Rejent, Stepan (+2.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Mytsyk, Oleksandr
Volkov, Yurii
07:50
+34
Mytsyk, Oleksandr 2.15
Volkov, Yurii 1.63
Mytsyk, Oleksandr (+2.5) 1.87
Volkov, Yurii (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Plakhtyi, Bohdan
Volyk, Oleh
07:55
+34
Plakhtyi, Bohdan 1.89
Volyk, Oleh 1.82
Plakhtyi, Bohdan (+0.5) 1.85
Volyk, Oleh (-0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Melisek, Martin
Mezera, Ondrej
08:00
+34
Melisek, Martin 2.18
Mezera, Ondrej 1.61
Melisek, Martin (+3.5) 1.81
Mezera, Ondrej (-3.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Prylepa, Dmytro
Hrytsenko, Evhenii
08:00
+34
Prylepa, Dmytro 1.53
Hrytsenko, Evhenii 2.35
Prylepa, Dmytro (-4.5) 1.89
Hrytsenko, Evhenii (+4.5) 1.81
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.85
Konkulovskyi, Roman
Haiseniuk, Ruslan
08:05
+34
Konkulovskyi, Roman 2.42
Haiseniuk, Ruslan 1.50
Konkulovskyi, Roman (+4.5) 1.85
Haiseniuk, Ruslan (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Makovka, Yaroslav
Lutsenko, Valentyn
08:05
+34
Makovka, Yaroslav 2.09
Lutsenko, Valentyn 1.666
Makovka, Yaroslav (+2.5) 1.84
Lutsenko, Valentyn (-2.5) 1.86
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Fencl, Pavel
Pisa, Radovan
08:15
+34
Fencl, Pavel 1.66
Pisa, Radovan 2.10
Fencl, Pavel (-2.5) 1.85
Pisa, Radovan (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Vasylyshyn, Ihor
Kondratenko, Vasily
08:20
+34
Vasylyshyn, Ihor 1.66
Kondratenko, Vasily 2.10
Vasylyshyn, Ihor (-2.5) 1.85
Kondratenko, Vasily (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Kulynych, Nikolay
Hil, Oleh
08:25
+34
Kulynych, Nikolay 2.42
Hil, Oleh 1.50
Kulynych, Nikolay (+4.5) 1.85
Hil, Oleh (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Tveritinov, Roman
Aristarkhov, Serhii
08:30
+34
Tveritinov, Roman 2.56
Aristarkhov, Serhii 1.45
Tveritinov, Roman (+5.5) 1.81
Aristarkhov, Serhii (-5.5) 1.89
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.81
Vesely, Filip
Melisek, Martin
08:30
+34
Vesely, Filip 1.35
Melisek, Martin 2.95
Vesely, Filip (-6.5) 1.86
Melisek, Martin (+6.5) 1.84
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.87
Berezynskyi, Serhii
Kuzmenko, Grigory
08:35
+34
Berezynskyi, Serhii 1.58
Kuzmenko, Grigory 2.24
Berezynskyi, Serhii (-3.5) 1.85
Kuzmenko, Grigory (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Bilobrov, Volodymyr
Pomin, Roman
08:35
+34
Bilobrov, Volodymyr 1.57
Pomin, Roman 2.26
Bilobrov, Volodymyr (-3.5) 1.833
Pomin, Roman (+3.5) 1.87
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Liska, Tomas
Rejent, Stepan
08:45
+34
Liska, Tomas 1.86
Rejent, Stepan 1.86
Liska, Tomas (-0.5) 1.89
Rejent, Stepan (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Volkov, Yurii
Troian, Andrii
08:50
+34
Volkov, Yurii 1.727
Troian, Andrii 2.00
Volkov, Yurii (-1.5) 1.85
Troian, Andrii (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Volyk, Oleh
Hlaholev, Mykhailo
08:55
+34
Volyk, Oleh 4.20
Hlaholev, Mykhailo 1.189
Volyk, Oleh (+8.5) 1.87
Hlaholev, Mykhailo (-8.5) 1.833
Under 71.5 1.86
Over 71.5 1.83
Hrytsenko, Evhenii
Kurylenko, Oleh
09:00
+34
Hrytsenko, Evhenii 1.83
Kurylenko, Oleh 1.88
Hrytsenko, Evhenii (-0.5) 1.87
Kurylenko, Oleh (+0.5) 1.83
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Malecek, Ondrej
Mezera, Ondrej
09:00
+34
Malecek, Ondrej 2.15
Mezera, Ondrej 1.63
Malecek, Ondrej (+2.5) 1.87
Mezera, Ondrej (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Varlamov, Oleg
Makovka, Yaroslav
09:05
+34
Varlamov, Oleg 1.86
Makovka, Yaroslav 1.86
Varlamov, Oleg (-0.5) 1.89
Makovka, Yaroslav (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Khairov, Dmytro
Mytsyk, Oleksandr
09:20
+34
Khairov, Dmytro 1.82
Mytsyk, Oleksandr 1.89
Khairov, Dmytro (-0.5) 1.85
Mytsyk, Oleksandr (+0.5) 1.85
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.88
Plakhtyi, Bohdan
Pyrtyk, Bogdan
09:25
+34
Plakhtyi, Bohdan 1.56
Pyrtyk, Bogdan 2.28
Plakhtyi, Bohdan (-3.5) 1.83
Pyrtyk, Bogdan (+3.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Prylepa, Dmytro
Syksa, Oleksandr
09:30
+34
Prylepa, Dmytro 1.75
Syksa, Oleksandr 1.97
Prylepa, Dmytro (-1.5) 1.87
Syksa, Oleksandr (+1.5) 1.833
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Pomin, Roman
Kovshun, Yaroslav
09:35
+34
Pomin, Roman 1.62
Kovshun, Yaroslav 2.16
Pomin, Roman (-2.5) 1.81
Kovshun, Yaroslav (+2.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Vasylyshyn, Ihor
Volkov, Yurii
09:50
+34
Vasylyshyn, Ihor 2.66
Volkov, Yurii 1.42
Vasylyshyn, Ihor (+5.5) 1.86
Volkov, Yurii (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Kulynych, Nikolay
Volyk, Oleh
09:55
+34
Kulynych, Nikolay 1.64
Volyk, Oleh 2.13
Kulynych, Nikolay (-2.5) 1.833
Volyk, Oleh (+2.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Tveritinov, Roman
Hrytsenko, Evhenii
10:00
+34
Tveritinov, Roman 1.18
Hrytsenko, Evhenii 4.30
Tveritinov, Roman (-8.5) 1.81
Hrytsenko, Evhenii (+8.5) 1.89
Under 71.5 1.85
Over 71.5 1.84
Berezynskyi, Serhii
Haiseniuk, Ruslan
10:05
+34
Berezynskyi, Serhii 1.71
Haiseniuk, Ruslan 2.02
Berezynskyi, Serhii (-1.5) 1.82
Haiseniuk, Ruslan (+1.5) 1.88
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Bilobrov, Volodymyr
Lutsenko, Valentyn
10:05
+34
Bilobrov, Volodymyr 1.80
Lutsenko, Valentyn 1.909
Bilobrov, Volodymyr (-0.5) 1.84
Lutsenko, Valentyn (+0.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Liptak, Milan
Karpisek, Ondrej
10:15
+34
Liptak, Milan 1.66
Karpisek, Ondrej 2.10
Liptak, Milan (-2.5) 1.85
Karpisek, Ondrej (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Mytsyk, Oleksandr
Kondratenko, Vasily
10:20
+34
Mytsyk, Oleksandr 1.58
Kondratenko, Vasily 2.24
Mytsyk, Oleksandr (-3.5) 1.85
Kondratenko, Vasily (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Plakhtyi, Bohdan
Hil, Oleh
10:25
+34
Plakhtyi, Bohdan 1.78
Hil, Oleh 1.93
Plakhtyi, Bohdan (-0.5) 1.81
Hil, Oleh (+0.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Prylepa, Dmytro
Aristarkhov, Serhii
10:30
+34
Prylepa, Dmytro 2.09
Aristarkhov, Serhii 1.666
Prylepa, Dmytro (+2.5) 1.84
Aristarkhov, Serhii (-2.5) 1.86
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Stehlik, Martin
Plyska, Oleh
10:30
+34
Stehlik, Martin 1.75
Plyska, Oleh 1.97
Stehlik, Martin (-1.5) 1.87
Plyska, Oleh (+1.5) 1.83
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Konkulovskyi, Roman
Kuzmenko, Grigory
10:35
+34
Konkulovskyi, Roman 2.70
Kuzmenko, Grigory 1.41
Konkulovskyi, Roman (+5.5) 1.87
Kuzmenko, Grigory (-5.5) 1.83
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Varlamov, Oleg
Pomin, Roman
10:35
+34
Varlamov, Oleg 1.73
Pomin, Roman 2.00
Varlamov, Oleg (-1.5) 1.85
Pomin, Roman (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Brandtl Jr., Ales
Botka, Jan
10:45
+34
Brandtl Jr., Ales 1.86
Botka, Jan 1.86
Brandtl Jr., Ales (-0.5) 1.89
Botka, Jan (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Khairov, Dmytro
Troian, Andrii
10:50
+34
Khairov, Dmytro 3.04
Troian, Andrii 1.333
Khairov, Dmytro (+6.5) 1.87
Troian, Andrii (-6.5) 1.83
Under 74.5 1.81
Over 74.5 1.88
Hlaholev, Mykhailo
Pyrtyk, Bogdan
10:55
+34
Hlaholev, Mykhailo 1.61
Pyrtyk, Bogdan 2.18
Hlaholev, Mykhailo (-3.5) 1.89
Pyrtyk, Bogdan (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Farsky, Karel
Vorel, Martin
11:00
+34
Farsky, Karel 1.86
Vorel, Martin 1.86
Farsky, Karel (-0.5) 1.89
Vorel, Martin (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Kurylenko, Oleh
Syksa, Oleksandr
11:00
+34
Kurylenko, Oleh 2.00
Syksa, Oleksandr 1.73
Kurylenko, Oleh (+1.5) 1.85
Syksa, Oleksandr (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Bilobrov, Volodymyr
Makovka, Yaroslav
11:05
+34
Bilobrov, Volodymyr 1.50
Makovka, Yaroslav 2.42
Bilobrov, Volodymyr (-4.5) 1.85
Makovka, Yaroslav (+4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Liptak, Milan
Botka, Jan
11:15
+34
Liptak, Milan 2.10
Botka, Jan 1.66
Liptak, Milan (+2.5) 1.85
Botka, Jan (-2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Vasylyshyn, Ihor
Mytsyk, Oleksandr
11:20
To Win Match
Vasylyshyn, Ihor 1.61
Mytsyk, Oleksandr 2.18
Kulynych, Nikolay
Plakhtyi, Bohdan
11:25
+34
Kulynych, Nikolay 2.66
Plakhtyi, Bohdan 1.42
Kulynych, Nikolay (+5.5) 1.86
Plakhtyi, Bohdan (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.86
Over 74.5 1.83
Stehlik, Martin
Vorel, Martin
11:30
+34
Stehlik, Martin 1.86
Vorel, Martin 1.85
Stehlik, Martin (+0.5) 1.81
Vorel, Martin (-0.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Tveritinov, Roman
Prylepa, Dmytro
11:30
+34
Tveritinov, Roman 2.05
Prylepa, Dmytro 1.69
Tveritinov, Roman (+2.5) 1.81
Prylepa, Dmytro (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Berezynskyi, Serhii
Konkulovskyi, Roman
11:35
+34
Berezynskyi, Serhii 1.182
Konkulovskyi, Roman 4.30
Berezynskyi, Serhii (-8.5) 1.82
Konkulovskyi, Roman (+8.5) 1.88
Under 71.5 1.85
Over 71.5 1.84
Kovshun, Yaroslav
Lutsenko, Valentyn
11:35
+34
Kovshun, Yaroslav 2.18
Lutsenko, Valentyn 1.61
Kovshun, Yaroslav (+3.5) 1.81
Lutsenko, Valentyn (-3.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Nazarov, Anatolii
Sokur, Mykhailo
11:40
+34
Nazarov, Anatolii 1.70
Sokur, Mykhailo 2.04
Nazarov, Anatolii (-1.5) 1.81
Sokur, Mykhailo (+1.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Brandtl Jr., Ales
Karpisek, Ondrej
11:45
+34
Brandtl Jr., Ales 1.69
Karpisek, Ondrej 2.05
Brandtl Jr., Ales (-2.5) 1.89
Karpisek, Ondrej (+2.5) 1.81
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Khairov, Dmytro
Volkov, Yurii
11:50
+34
Khairov, Dmytro 1.62
Volkov, Yurii 2.16
Khairov, Dmytro (-2.5) 1.81
Volkov, Yurii (+2.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Volyk, Oleh
Pyrtyk, Bogdan
11:55
+34
Volyk, Oleh 1.56
Pyrtyk, Bogdan 2.28
Volyk, Oleh (-3.5) 1.82
Pyrtyk, Bogdan (+3.5) 1.88
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Farsky, Karel
Plyska, Oleh
12:00
+34
Farsky, Karel 1.86
Plyska, Oleh 1.86
Farsky, Karel (-0.5) 1.89
Plyska, Oleh (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.88
Hrytsenko, Evhenii
Syksa, Oleksandr
12:00
+34
Hrytsenko, Evhenii 3.10
Syksa, Oleksandr 1.32
Hrytsenko, Evhenii (+6.5) 1.909
Syksa, Oleksandr (-6.5) 1.79
Under 73.5 1.87
Over 73.5 1.82
Varlamov, Oleg
Bilobrov, Volodymyr
12:05
+34
Varlamov, Oleg 1.59
Bilobrov, Volodymyr 2.22
Varlamov, Oleg (-3.5) 1.87
Bilobrov, Volodymyr (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Merzlikin, Valerii
Nadporozhskyi, Oleksii
12:10
+34
Merzlikin, Valerii 3.10
Nadporozhskyi, Oleksii 1.32
Merzlikin, Valerii (+6.5) 1.909
Nadporozhskyi, Oleksii (-6.5) 1.79
Under 73.5 1.87
Over 73.5 1.82
Liptak, Milan
Brandtl Jr., Ales
12:15
+34
Liptak, Milan 1.39
Brandtl Jr., Ales 2.77
Liptak, Milan (-5.5) 1.78
Brandtl Jr., Ales (+5.5) 1.92
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.85
Kondratenko, Vasily
Troian, Andrii
12:20
+34
Kondratenko, Vasily 2.24
Troian, Andrii 1.58
Kondratenko, Vasily (+3.5) 1.85
Troian, Andrii (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.84
Hil, Oleh
Hlaholev, Mykhailo
12:25
+34
Hil, Oleh 1.31
Hlaholev, Mykhailo 3.16
Hil, Oleh (-6.5) 1.77
Hlaholev, Mykhailo (+6.5) 1.94
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.83
Aristarkhov, Serhii
Kurylenko, Oleh
12:30
+34
Aristarkhov, Serhii 1.37
Kurylenko, Oleh 2.86
Aristarkhov, Serhii (-6.5) 1.90
Kurylenko, Oleh (+6.5) 1.80
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.85
Stehlik, Martin
Farsky, Karel
12:30
+34
Stehlik, Martin 2.18
Farsky, Karel 1.61
Stehlik, Martin (+3.5) 1.81
Farsky, Karel (-3.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Pomin, Roman
Lutsenko, Valentyn
12:35
+34
Pomin, Roman 2.42
Lutsenko, Valentyn 1.50
Pomin, Roman (+4.5) 1.85
Lutsenko, Valentyn (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Skorobohatyi, Yevhen
Derevianko, Andrii
12:40
+34
Skorobohatyi, Yevhen 2.82
Derevianko, Andrii 1.38
Skorobohatyi, Yevhen (+6.5) 1.78
Derevianko, Andrii (-6.5) 1.92
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.85
Botka, Jan
Karpisek, Ondrej
12:45
+34
Botka, Jan 2.04
Karpisek, Ondrej 1.70
Botka, Jan (+1.5) 1.88
Karpisek, Ondrej (-1.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Vasylyshyn, Ihor
Khairov, Dmytro
12:50
+34
Vasylyshyn, Ihor 1.74
Khairov, Dmytro 1.98
Vasylyshyn, Ihor (-1.5) 1.85
Khairov, Dmytro (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.82
Lyman, Oleksandr
Priadko, Serhii
13:00
+34
Lyman, Oleksandr 1.25
Priadko, Serhii 3.58
Lyman, Oleksandr (-7.5) 1.81
Priadko, Serhii (+7.5) 1.89
Under 72.5 1.88
Over 72.5 1.81
Vorel, Martin
Plyska, Oleh
13:00
+34
Vorel, Martin 1.90
Plyska, Oleh 1.81
Vorel, Martin (+0.5) 1.85
Plyska, Oleh (-0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Makovka, Yaroslav
Kovshun, Yaroslav
13:05
+34
Makovka, Yaroslav 1.86
Kovshun, Yaroslav 1.86
Makovka, Yaroslav (-0.5) 1.89
Kovshun, Yaroslav (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Nazarov, Anatolii
Nadporozhskyi, Oleksii
13:10
+34
Nazarov, Anatolii 2.40
Nadporozhskyi, Oleksii 1.51
Nazarov, Anatolii (+4.5) 1.83
Nadporozhskyi, Oleksii (-4.5) 1.87
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Mytsyk, Oleksandr
Troian, Andrii
13:20
+34
Mytsyk, Oleksandr 2.35
Troian, Andrii 1.53
Mytsyk, Oleksandr (+4.5) 1.81
Troian, Andrii (-4.5) 1.89
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.85
Torhachov, Ihor
Vasylets, Andrii
13:30
+34
Torhachov, Ihor 6.65
Vasylets, Andrii 1.076
Torhachov, Ihor (+10.5) 1.86
Vasylets, Andrii (-10.5) 1.84
Under 67.5 1.84
Over 67.5 1.85
Chashchin, Fedir
Kovalenko, Vladyslav
13:35
+34
Chashchin, Fedir 3.32
Kovalenko, Vladyslav 1.285
Chashchin, Fedir (+7.5) 1.80
Kovalenko, Vladyslav (-7.5) 1.90
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Derevianko, Andrii
Sokur, Mykhailo
13:40
+34
Derevianko, Andrii 1.86
Sokur, Mykhailo 1.86
Derevianko, Andrii (-0.5) 1.89
Sokur, Mykhailo (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.88
Volkov, Yurii
Kondratenko, Vasily
13:50
+34
Volkov, Yurii 1.29
Kondratenko, Vasily 3.28
Volkov, Yurii (-7.5) 1.90
Kondratenko, Vasily (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Kuzmenko, Dmytro
Priadko, Serhii
14:00
+34
Kuzmenko, Dmytro 1.56
Priadko, Serhii 2.28
Kuzmenko, Dmytro (-3.5) 1.82
Priadko, Serhii (+3.5) 1.88
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Vasiukov, Vladimir
Yushko, Roman
14:05
+34
Vasiukov, Vladimir 1.90
Yushko, Roman 1.81
Vasiukov, Vladimir (+0.5) 1.85
Yushko, Roman (-0.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Merzlikin, Valerii
Skorobohatyi, Yevhen
14:10
+34
Merzlikin, Valerii 1.36
Skorobohatyi, Yevhen 2.90
Merzlikin, Valerii (-6.5) 1.87
Skorobohatyi, Yevhen (+6.5) 1.83
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.86
Stehlik, Jan
Merkl, Roman
14:15
+34
Stehlik, Jan 1.86
Merkl, Roman 1.86
Stehlik, Jan (-0.5) 1.89
Merkl, Roman (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Lyman, Oleksandr
Torhachov, Ihor
14:30
+34
Lyman, Oleksandr 1.27
Torhachov, Ihor 3.42
Lyman, Oleksandr (-7.5) 1.86
Torhachov, Ihor (+7.5) 1.84
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.86
Nazarov, Anatolii
Derevianko, Andrii
14:40
+34
Nazarov, Anatolii 2.24
Derevianko, Andrii 1.58
Nazarov, Anatolii (+3.5) 1.85
Derevianko, Andrii (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Cizek, Marek
Hala, Pavel
14:45
+34
Cizek, Marek 1.82
Hala, Pavel 1.89
Cizek, Marek (-0.5) 1.85
Hala, Pavel (+0.5) 1.85
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.87
Akopyan, Artur
Holub, Martin
15:00
+34
Akopyan, Artur 2.28
Holub, Martin 1.56
Akopyan, Artur (+3.5) 1.88
Holub, Martin (-3.5) 1.82
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Kuzmenko, Dmytro
Vasylets, Andrii
15:00
To Win Match
Kuzmenko, Dmytro 1.81
Vasylets, Andrii 1.90
Chashchin, Fedir
Yushko, Roman
15:05
+34
Chashchin, Fedir 1.61
Yushko, Roman 2.18
Chashchin, Fedir (-3.5) 1.89
Yushko, Roman (+3.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Skorobohatyi, Yevhen
Nadporozhskyi, Oleksii
15:10
+34
Skorobohatyi, Yevhen 2.26
Nadporozhskyi, Oleksii 1.57
Skorobohatyi, Yevhen (+3.5) 1.87
Nadporozhskyi, Oleksii (-3.5) 1.833
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Stehlik, Jan
Hala, Pavel
15:15
+34
Stehlik, Jan 1.86
Hala, Pavel 1.86
Stehlik, Jan (-0.5) 1.89
Hala, Pavel (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Pavelka, Josef
Holub, Martin
15:30
+34
Pavelka, Josef 1.66
Holub, Martin 2.10
Pavelka, Josef (-2.5) 1.85
Holub, Martin (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Torhachov, Ihor
Priadko, Serhii
15:30
+34
Torhachov, Ihor 2.28
Priadko, Serhii 1.56
Torhachov, Ihor (+3.5) 1.88
Priadko, Serhii (-3.5) 1.82
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Merzlikin, Valerii
Sokur, Mykhailo
15:40
+34
Merzlikin, Valerii 1.86
Sokur, Mykhailo 1.86
Merzlikin, Valerii (-0.5) 1.89
Sokur, Mykhailo (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.81
Cizek, Marek
Merkl, Roman
15:45
+34
Cizek, Marek 2.18
Merkl, Roman 1.61
Cizek, Marek (+3.5) 1.81
Merkl, Roman (-3.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Lyman, Oleksandr
Vasylets, Andrii
16:00
+34
Lyman, Oleksandr 2.82
Vasylets, Andrii 1.38
Lyman, Oleksandr (+6.5) 1.78
Vasylets, Andrii (-6.5) 1.92
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.85
Vasiukov, Vladimir
Shyshman, Oleksandr
16:05
+34
Vasiukov, Vladimir 2.42
Shyshman, Oleksandr 1.50
Vasiukov, Vladimir (+4.5) 1.85
Shyshman, Oleksandr (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Nazarov, Anatolii
Skorobohatyi, Yevhen
16:10
+34
Nazarov, Anatolii 1.285
Skorobohatyi, Yevhen 3.32
Nazarov, Anatolii (-7.5) 1.90
Skorobohatyi, Yevhen (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Stehlik, Jan
Cizek, Marek
16:15
+34
Stehlik, Jan 2.18
Cizek, Marek 1.61
Stehlik, Jan (+3.5) 1.81
Cizek, Marek (-3.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Kuzmenko, Dmytro
Torhachov, Ihor
16:30
+34
Kuzmenko, Dmytro 1.73
Torhachov, Ihor