Innazarov, Alexey
Matveev, Igor
19:45
+44
Innazarov, Alexey 1.85
Matveev, Igor 1.85
Innazarov, Alexey (-0.5) 1.89
Matveev, Igor (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Obukhov, Vasilii
Polyakov, Petr
19:45
+44
Obukhov, Vasilii 3.30
Polyakov, Petr 1.285
Obukhov, Vasilii (+7.5) 1.80
Polyakov, Petr (-7.5) 1.90
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Lebedev, Denis
Shishko, Evgeniy
20:00
+44
Lebedev, Denis 1.41
Shishko, Evgeniy 2.68
Lebedev, Denis (-5.5) 1.83
Shishko, Evgeniy (+5.5) 1.87
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Skomskov, Valeriy
Taltykin, Mikhail
20:00
+44
Skomskov, Valeriy 2.84
Taltykin, Mikhail 1.37
Skomskov, Valeriy (+6.5) 1.80
Taltykin, Mikhail (-6.5) 1.90
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Tsvetkov, Eduard
Mareychev, Sergey
20:00
+44
Tsvetkov, Eduard 1.99
Mareychev, Sergey 1.73
Tsvetkov, Eduard (+1.5) 1.85
Mareychev, Sergey (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Puchinin, Andrey
Kovalev, Igor
20:15
+44
Puchinin, Andrey 1.85
Kovalev, Igor 1.85
Puchinin, Andrey (+0.5) 1.81
Kovalev, Igor (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Rakhmatov, Aleksandr
Evlampiev, Vadim
20:15
+44
Rakhmatov, Aleksandr 1.666
Evlampiev, Vadim 2.08
Rakhmatov, Aleksandr (-2.5) 1.87
Evlampiev, Vadim (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Andrusenko, Mikhail
Lyalichev, Dmitriy
20:30
+44
Andrusenko, Mikhail 1.71
Lyalichev, Dmitriy 2.01
Andrusenko, Mikhail (-1.5) 1.83
Lyalichev, Dmitriy (+1.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kuzmin, Aleksandr
Dvornichenko, Yuri
20:30
+44
Kuzmin, Aleksandr 2.12
Dvornichenko, Yuri 1.64
Kuzmin, Aleksandr (+2.5) 1.86
Dvornichenko, Yuri (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Tikhnenko, Dmitry
Pandur, Ivan
21:30
+44
Tikhnenko, Dmitry 1.55
Pandur, Ivan 2.29
Tikhnenko, Dmitry (-3.5) 1.81
Pandur, Ivan (+3.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Lbov, Yuriy
Sverdlov, Mikhail
21:45
+44
Lbov, Yuriy 1.27
Sverdlov, Mikhail 3.40
Lbov, Yuriy (-7.5) 1.86
Sverdlov, Mikhail (+7.5) 1.84
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.87
Soldatov, Ivan
Turabekov, Tynchtyk
21:45
+44
Soldatov, Ivan 1.47
Turabekov, Tynchtyk 2.49
Soldatov, Ivan (-4.5) 1.81
Turabekov, Tynchtyk (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Zyuganov, Oleg
Zelenskii, Roman
22:00
+44
Zyuganov, Oleg 1.54
Zelenskii, Roman 2.31
Zyuganov, Oleg (-3.5) 1.81
Zelenskii, Roman (+3.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Fedorov, Aleksandr
Mikhaylov, Igor
22:15
+44
Fedorov, Aleksandr 1.59
Mikhaylov, Igor 2.21
Fedorov, Aleksandr (-3.5) 1.87
Mikhaylov, Igor (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Nikulin, Sergey
Ilin, Anatoliy
22:15
+44
Nikulin, Sergey 1.85
Ilin, Anatoliy 1.85
Nikulin, Sergey (+0.5) 1.81
Ilin, Anatoliy (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Pandur, Ivan
Popov, Oleg
22:30
+44
Pandur, Ivan 1.56
Popov, Oleg 2.27
Pandur, Ivan (-3.5) 1.833
Popov, Oleg (+3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Sverdlov, Mikhail
Kutin, Valery
22:45
+44
Sverdlov, Mikhail 1.59
Kutin, Valery 2.21
Sverdlov, Mikhail (-3.5) 1.87
Kutin, Valery (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Turabekov, Tynchtyk
Bystrushkin, Konstantin
22:45
+44
Turabekov, Tynchtyk 1.85
Bystrushkin, Konstantin 1.85
Turabekov, Tynchtyk (-0.5) 1.89
Bystrushkin, Konstantin (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Lbov, Yuriy
Fedorov, Aleksandr
23:15
+44
Lbov, Yuriy 1.68
Fedorov, Aleksandr 2.06
Lbov, Yuriy (-2.5) 1.89
Fedorov, Aleksandr (+2.5) 1.81
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Soldatov, Ivan
Nikulin, Sergey
23:15
+44
Soldatov, Ivan 1.51
Nikulin, Sergey 2.38
Soldatov, Ivan (-4.5) 1.87
Nikulin, Sergey (+4.5) 1.83
Under 75.5 1.833
Over 75.5 1.86
Popov, Oleg
Zelenskii, Roman
23:30
+44
Popov, Oleg 1.27
Zelenskii, Roman 3.40
Popov, Oleg (-7.5) 1.86
Zelenskii, Roman (+7.5) 1.84
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.87
Bystrushkin, Konstantin
Ilin, Anatoliy
23:45
+44
Bystrushkin, Konstantin 1.47
Ilin, Anatoliy 2.49
Bystrushkin, Konstantin (-4.5) 1.81
Ilin, Anatoliy (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Kutin, Valery
Mikhaylov, Igor
23:45
+44
Kutin, Valery 1.54
Mikhaylov, Igor 2.31
Kutin, Valery (-3.5) 1.80
Mikhaylov, Igor (+3.5) 1.90
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Pandur, Ivan
Zyuganov, Oleg
24 Apr 00:00
+44
Pandur, Ivan 1.85
Zyuganov, Oleg 1.85
Pandur, Ivan (+0.5) 1.81
Zyuganov, Oleg (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Sverdlov, Mikhail
Fedorov, Aleksandr
24 Apr 00:15
+44
Sverdlov, Mikhail 2.31
Fedorov, Aleksandr 1.54
Sverdlov, Mikhail (+3.5) 1.90
Fedorov, Aleksandr (-3.5) 1.80
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Turabekov, Tynchtyk
Nikulin, Sergey
24 Apr 00:15
+44
Turabekov, Tynchtyk 1.59
Nikulin, Sergey 2.21
Turabekov, Tynchtyk (-3.5) 1.87
Nikulin, Sergey (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Zelenskii, Roman
Tikhnenko, Dmitry
24 Apr 00:30
+44
Zelenskii, Roman 2.49
Tikhnenko, Dmitry 1.47
Zelenskii, Roman (+4.5) 1.89
Tikhnenko, Dmitry (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Ilin, Anatoliy
Soldatov, Ivan
24 Apr 00:45
+44
Ilin, Anatoliy 2.12
Soldatov, Ivan 1.64
Ilin, Anatoliy (+2.5) 1.86
Soldatov, Ivan (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Mikhaylov, Igor
Lbov, Yuriy
24 Apr 00:45
+44
Mikhaylov, Igor 3.30
Lbov, Yuriy 1.285
Mikhaylov, Igor (+7.5) 1.80
Lbov, Yuriy (-7.5) 1.90
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Zyuganov, Oleg
Popov, Oleg
24 Apr 01:00
+44
Zyuganov, Oleg 2.65
Popov, Oleg 1.42
Zyuganov, Oleg (+5.5) 1.86
Popov, Oleg (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Fedorov, Aleksandr
Kutin, Valery
24 Apr 01:15
+44
Fedorov, Aleksandr 1.51
Kutin, Valery 2.38
Fedorov, Aleksandr (-4.5) 1.87
Kutin, Valery (+4.5) 1.83
Under 75.5 1.833
Over 75.5 1.86
Nikulin, Sergey
Bystrushkin, Konstantin
24 Apr 01:15
+44
Nikulin, Sergey 2.58
Bystrushkin, Konstantin 1.44
Nikulin, Sergey (+5.5) 1.82
Bystrushkin, Konstantin (-5.5) 1.88
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Zelenskii, Roman
Pandur, Ivan
24 Apr 01:30
+44
Zelenskii, Roman 2.41
Pandur, Ivan 1.50
Zelenskii, Roman (+4.5) 1.85
Pandur, Ivan (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Ilin, Anatoliy
Turabekov, Tynchtyk
24 Apr 01:45
+44
Ilin, Anatoliy 1.56
Turabekov, Tynchtyk 2.27
Ilin, Anatoliy (-3.5) 1.833
Turabekov, Tynchtyk (+3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Mikhaylov, Igor
Sverdlov, Mikhail
24 Apr 01:45
+44
Mikhaylov, Igor 1.76
Sverdlov, Mikhail 1.95
Mikhaylov, Igor (-1.5) 1.89
Sverdlov, Mikhail (+1.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Popov, Oleg
Tikhnenko, Dmitry
24 Apr 02:00
+44
Popov, Oleg 1.99
Tikhnenko, Dmitry 1.727
Popov, Oleg (+1.5) 1.85
Tikhnenko, Dmitry (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.81
Bystrushkin, Konstantin
Soldatov, Ivan
24 Apr 02:15
+44
Bystrushkin, Konstantin 2.65
Soldatov, Ivan 1.42
Bystrushkin, Konstantin (+5.5) 1.86
Soldatov, Ivan (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Kutin, Valery
Lbov, Yuriy
24 Apr 02:15
+44
Kutin, Valery 2.65
Lbov, Yuriy 1.42
Kutin, Valery (+5.5) 1.86
Lbov, Yuriy (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Bogomolov, Albert
Shchavelev, Nikita
24 Apr 05:30
+44
Bogomolov, Albert 2.49
Shchavelev, Nikita 1.47
Bogomolov, Albert (+4.5) 1.89
Shchavelev, Nikita (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Galuzinskiy, Stefan
Surkin, Dmitrii
24 Apr 05:45
+44
Galuzinskiy, Stefan 2.49
Surkin, Dmitrii 1.47
Galuzinskiy, Stefan (+4.5) 1.90
Surkin, Dmitrii (-4.5) 1.80
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Semeshin, Pavel
Lisov, Andrey
24 Apr 05:45
+44
Semeshin, Pavel 2.07
Lisov, Andrey 1.67
Semeshin, Pavel (+2.5) 1.82
Lisov, Andrey (-2.5) 1.88
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Agapov, Nikolay
Vasilevskiy, Kirill
24 Apr 06:00
+44
Agapov, Nikolay 2.31
Vasilevskiy, Kirill 1.54
Agapov, Nikolay (+3.5) 1.90
Vasilevskiy, Kirill (-3.5) 1.80
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Meteleshko, Igor
Karpovkin, Gennady
24 Apr 06:00
+44
Meteleshko, Igor 1.49
Karpovkin, Gennady 2.43
Meteleshko, Igor (-4.5) 1.84
Karpovkin, Gennady (+4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Kustov, Dmitrii
Denisov, Aleksey
24 Apr 06:15
+44
Kustov, Dmitrii 1.59
Denisov, Aleksey 2.21
Kustov, Dmitrii (-3.5) 1.88
Denisov, Aleksey (+3.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Simonov, Sergey
Butorin, Oleg
24 Apr 06:15
+44
Simonov, Sergey 2.41
Butorin, Oleg 1.50
Simonov, Sergey (+4.5) 1.85
Butorin, Oleg (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Blinov, Igor
Kochergin, Viktor
24 Apr 06:30
+44
Blinov, Igor 1.85
Kochergin, Viktor 1.85
Blinov, Igor (+0.5) 1.81
Kochergin, Viktor (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Shchavelev, Nikita
Agapov, Nikolay
24 Apr 06:30
+44
Shchavelev, Nikita 1.44
Agapov, Nikolay 2.58
Shchavelev, Nikita (-5.5) 1.87
Agapov, Nikolay (+5.5) 1.83
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Lisov, Andrey
Simonov, Sergey
24 Apr 06:45
+44
Lisov, Andrey 1.85
Simonov, Sergey 1.85
Lisov, Andrey (+0.5) 1.81
Simonov, Sergey (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Surkin, Dmitrii
Kustov, Dmitrii
24 Apr 06:45
+44
Surkin, Dmitrii 1.85
Kustov, Dmitrii 1.85
Surkin, Dmitrii (-0.5) 1.89
Kustov, Dmitrii (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Karpovkin, Gennady
Blinov, Igor
24 Apr 07:00
+44
Karpovkin, Gennady 2.15
Blinov, Igor 1.62
Karpovkin, Gennady (+2.5) 1.88
Blinov, Igor (-2.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Butorin, Oleg
Semeshin, Pavel
24 Apr 07:15
+44
Butorin, Oleg 2.38
Semeshin, Pavel 1.51
Butorin, Oleg (+4.5) 1.83
Semeshin, Pavel (-4.5) 1.87
Under 75.5 1.833
Over 75.5 1.86
Denisov, Aleksey
Galuzinskiy, Stefan
24 Apr 07:15
+44
Denisov, Aleksey 1.666
Galuzinskiy, Stefan 2.08
Denisov, Aleksey (-2.5) 1.87
Galuzinskiy, Stefan (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Bogomolov, Albert
Agapov, Nikolay
24 Apr 07:30
+44
Bogomolov, Albert 1.727
Agapov, Nikolay 1.99
Bogomolov, Albert (-1.5) 1.85
Agapov, Nikolay (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kochergin, Viktor
Meteleshko, Igor
24 Apr 07:30
+44
Kochergin, Viktor 1.51
Meteleshko, Igor 2.38
Kochergin, Viktor (-4.5) 1.87
Meteleshko, Igor (+4.5) 1.83
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Galuzinskiy, Stefan
Kustov, Dmitrii
24 Apr 07:45
+44
Galuzinskiy, Stefan 1.666
Kustov, Dmitrii 2.08
Galuzinskiy, Stefan (-2.5) 1.87
Kustov, Dmitrii (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Semeshin, Pavel
Simonov, Sergey
24 Apr 07:45
+44
Semeshin, Pavel 1.727
Simonov, Sergey 1.99
Semeshin, Pavel (-1.5) 1.85
Simonov, Sergey (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Meteleshko, Igor
Blinov, Igor
24 Apr 08:00
+44
Meteleshko, Igor 1.47
Blinov, Igor 2.49
Meteleshko, Igor (-4.5) 1.81
Blinov, Igor (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.833
Over 75.5 1.86
Shchavelev, Nikita
Vasilevskiy, Kirill
24 Apr 08:00
+44
Shchavelev, Nikita 2.29
Vasilevskiy, Kirill 1.55
Shchavelev, Nikita (+3.5) 1.89
Vasilevskiy, Kirill (-3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Lisov, Andrey
Butorin, Oleg
24 Apr 08:15
+44
Lisov, Andrey 1.57
Butorin, Oleg 2.25
Lisov, Andrey (-3.5) 1.85
Butorin, Oleg (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Surkin, Dmitrii
Denisov, Aleksey
24 Apr 08:15
+44
Surkin, Dmitrii 1.36
Denisov, Aleksey 2.88
Surkin, Dmitrii (-6.5) 1.89
Denisov, Aleksey (+6.5) 1.81
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Karpovkin, Gennady
Kochergin, Viktor
24 Apr 08:30
+44
Karpovkin, Gennady 2.31
Kochergin, Viktor 1.54
Karpovkin, Gennady (+3.5) 1.90
Kochergin, Viktor (-3.5) 1.80
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Nemashkalo, Vladimir
Lobanov, Maksim
24 Apr 09:30
+44
Nemashkalo, Vladimir 1.44
Lobanov, Maksim 2.58
Nemashkalo, Vladimir (-5.5) 1.87
Lobanov, Maksim (+5.5) 1.83
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Karabanov, Egor
Molodykh, Andrei
24 Apr 09:45
+44
Karabanov, Egor 1.74
Molodykh, Andrei 1.97
Karabanov, Egor (-1.5) 1.86
Molodykh, Andrei (+1.5) 1.84
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Rakhmanovskiy, Viktor
Bazilevskiy, Vitaliy
24 Apr 09:45
+44
Rakhmanovskiy, Viktor 1.67
Bazilevskiy, Vitaliy 2.07
Rakhmanovskiy, Viktor (-2.5) 1.88
Bazilevskiy, Vitaliy (+2.5) 1.82
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Borisov, Andrei
Yankovskii, Andrei
24 Apr 10:00
+44
Borisov, Andrei 1.68
Yankovskii, Andrei 2.06
Borisov, Andrei (-2.5) 1.88
Yankovskii, Andrei (+2.5) 1.82
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Surikov, Vyacheslav
Kazakov, Aleksey
24 Apr 10:00
+44
Surikov, Vyacheslav 1.44
Kazakov, Aleksey 2.58
Surikov, Vyacheslav (-5.5) 1.88
Kazakov, Aleksey (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Sadovskiy, Nikita
Olshakov, Konstantin
24 Apr 10:15
+44
Sadovskiy, Nikita 2.06
Olshakov, Konstantin 1.68
Sadovskiy, Nikita (+2.5) 1.82
Olshakov, Konstantin (-2.5) 1.88
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Lobanov, Maksim
Borisov, Andrei
24 Apr 10:30
+44
Lobanov, Maksim 2.49
Borisov, Andrei 1.47
Lobanov, Maksim (+4.5) 1.89
Borisov, Andrei (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Stepanov, Anton
Shershnev, Aleksey
24 Apr 10:30
+44
Stepanov, Anton 1.85
Shershnev, Aleksey 1.85
Stepanov, Anton (-0.5) 1.89
Shershnev, Aleksey (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Bazilevskiy, Vitaliy
Libatskiy, Aleksandr
24 Apr 10:45
+44
Bazilevskiy, Vitaliy 1.85
Libatskiy, Aleksandr 1.85
Bazilevskiy, Vitaliy (+0.5) 1.81
Libatskiy, Aleksandr (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Molodykh, Andrei
Sadovskiy, Nikita
24 Apr 10:45
+44
Molodykh, Andrei 1.47
Sadovskiy, Nikita 2.49
Molodykh, Andrei (-4.5) 1.81
Sadovskiy, Nikita (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Kazakov, Aleksey
Stepanov, Anton
24 Apr 11:00
+44
Kazakov, Aleksey 2.49
Stepanov, Anton 1.47
Kazakov, Aleksey (+4.5) 1.90
Stepanov, Anton (-4.5) 1.80
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Yankovskii, Andrei
Nemashkalo, Vladimir
24 Apr 11:00
+44
Yankovskii, Andrei 2.29
Nemashkalo, Vladimir 1.55
Yankovskii, Andrei (+3.5) 1.89
Nemashkalo, Vladimir (-3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Bukhtiiarov, Ivan
Rakhmanovskiy, Viktor
24 Apr 11:15
+44
Bukhtiiarov, Ivan 1.72
Rakhmanovskiy, Viktor 2.00
Bukhtiiarov, Ivan (-1.5) 1.84
Rakhmanovskiy, Viktor (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Olshakov, Konstantin
Karabanov, Egor
24 Apr 11:15
+44
Olshakov, Konstantin 2.41
Karabanov, Egor 1.50
Olshakov, Konstantin (+4.5) 1.85
Karabanov, Egor (-4.5) 1.85
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Nemashkalo, Vladimir
Borisov, Andrei
24 Apr 11:30
+44
Nemashkalo, Vladimir 3.32
Borisov, Andrei 1.28
Nemashkalo, Vladimir (+7.5) 1.82
Borisov, Andrei (-7.5) 1.88
Under 73.5 1.84
Over 73.5 1.86
Shershnev, Aleksey
Surikov, Vyacheslav
24 Apr 11:30
+44
Shershnev, Aleksey 1.95
Surikov, Vyacheslav 1.76
Shershnev, Aleksey (+1.5) 1.82
Surikov, Vyacheslav (-1.5) 1.88
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Karabanov, Egor
Sadovskiy, Nikita
24 Apr 11:45
+44
Karabanov, Egor 2.00
Sadovskiy, Nikita 1.72
Karabanov, Egor (+1.5) 1.86
Sadovskiy, Nikita (-1.5) 1.84
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Rakhmanovskiy, Viktor
Libatskiy, Aleksandr
24 Apr 11:45
+44
Rakhmanovskiy, Viktor 1.54
Libatskiy, Aleksandr 2.31
Rakhmanovskiy, Viktor (-3.5) 1.80
Libatskiy, Aleksandr (+3.5) 1.90
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Lobanov, Maksim
Yankovskii, Andrei
24 Apr 12:00
+44
Lobanov, Maksim 1.666
Yankovskii, Andrei 2.08
Lobanov, Maksim (-2.5) 1.87
Yankovskii, Andrei (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Surikov, Vyacheslav
Stepanov, Anton
24 Apr 12:00
+44
Surikov, Vyacheslav 1.63
Stepanov, Anton 2.14
Surikov, Vyacheslav (-2.5) 1.83
Stepanov, Anton (+2.5) 1.87
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Bazilevskiy, Vitaliy
Bukhtiiarov, Ivan
24 Apr 12:15
+44
Bazilevskiy, Vitaliy 2.12
Bukhtiiarov, Ivan 1.64
Bazilevskiy, Vitaliy (+2.5) 1.86
Bukhtiiarov, Ivan (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Molodykh, Andrei
Olshakov, Konstantin
24 Apr 12:15
+44
Molodykh, Andrei 1.96
Olshakov, Konstantin 1.75
Molodykh, Andrei (+1.5) 1.82
Olshakov, Konstantin (-1.5) 1.88
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.89
Kazakov, Aleksey
Shershnev, Aleksey
24 Apr 12:30
+44
Kazakov, Aleksey 1.85
Shershnev, Aleksey 1.85
Kazakov, Aleksey (-0.5) 1.88
Shershnev, Aleksey (+0.5) 1.82
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Kiselev, Aleksandr
Pryakhin, Vadim
24 Apr 13:45
+44
Kiselev, Aleksandr 2.57
Pryakhin, Vadim 1.444
Kiselev, Aleksandr (+5.5) 1.81
Pryakhin, Vadim (-5.5) 1.89
Under 74.5 1.89
Over 74.5 1.81
Pandur, Ivan
Novikov, Ilya
24 Apr 13:45
+44
Pandur, Ivan 1.58
Novikov, Ilya 2.23
Pandur, Ivan (-3.5) 1.85
Novikov, Ilya (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.833
Lanin, Sergey
Khanevskii, Andrei
24 Apr 14:00
+44
Lanin, Sergey 2.41
Khanevskii, Andrei 1.50
Lanin, Sergey (+4.5) 1.84
Khanevskii, Andrei (-4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Savinskiy, Aleksander
Sokolov, Anton
24 Apr 14:00
+44
Savinskiy, Aleksander 1.47
Sokolov, Anton 2.49
Savinskiy, Aleksander (-4.5) 1.80
Sokolov, Anton (+4.5) 1.90
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Minchenkov, Igor
Semenov, Pavel
24 Apr 14:15
+44
Minchenkov, Igor 1.36
Semenov, Pavel 2.88
Minchenkov, Igor (-6.5) 1.89
Semenov, Pavel (+6.5) 1.81
Under 74.5 1.833
Over 74.5 1.86
Gusev, Mikhail
Shershnev, Aleksey
24 Apr 14:30
+44
Gusev, Mikhail 2.38
Shershnev, Aleksey 1.51
Gusev, Mikhail (+4.5) 1.83
Shershnev, Aleksey (-4.5) 1.87
Under 75.5 1.833
Over 75.5 1.86
Orlov, Oleg
Lanin, Sergey
24 Apr 14:30
+44
Orlov, Oleg 1.727
Lanin, Sergey 1.99
Orlov, Oleg (-1.5) 1.85
Lanin, Sergey (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Novikov, Ilya
Minchenkov, Igor
24 Apr 14:45
+44
Novikov, Ilya 2.12
Minchenkov, Igor 1.64
Novikov, Ilya (+2.5) 1.86
Minchenkov, Igor (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Khanevskii, Andrei
Kulikov, Sergey
24 Apr 15:00
+44
Khanevskii, Andrei 2.36
Kulikov, Sergey 1.52
Khanevskii, Andrei (+4.5) 1.82
Kulikov, Sergey (-4.5) 1.88
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.86
Sokolov, Anton
Gusev, Mikhail
24 Apr 15:00
+44
Sokolov, Anton 1.85
Gusev, Mikhail 1.85
Sokolov, Anton (-0.5) 1.89
Gusev, Mikhail (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Khurgin, Vladimir
Kiselev, Aleksandr
24 Apr 15:15
+44
Khurgin, Vladimir 1.58
Kiselev, Aleksandr 2.23
Khurgin, Vladimir (-3.5) 1.86
Kiselev, Aleksandr (+3.5) 1.84
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Semenov, Pavel
Pandur, Ivan
24 Apr 15:15
+44
Semenov, Pavel 2.10
Pandur, Ivan 1.65
Semenov, Pavel (+2.5) 1.85
Pandur, Ivan (-2.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Kulikov, Sergey
Lanin, Sergey
24 Apr 15:30
+44
Kulikov, Sergey 1.68
Lanin, Sergey 2.06
Kulikov, Sergey (-2.5) 1.88
Lanin, Sergey (+2.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Shershnev, Aleksey
Savinskiy, Aleksander
24 Apr 15:30
+44
Shershnev, Aleksey 1.96
Savinskiy, Aleksander 1.75
Shershnev, Aleksey (+1.5) 1.82
Savinskiy, Aleksander (-1.5) 1.88
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Pandur, Ivan
Minchenkov, Igor
24 Apr 15:45
+44
Pandur, Ivan 1.85
Minchenkov, Igor 1.85
Pandur, Ivan (+0.5) 1.81
Minchenkov, Igor (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Orlov, Oleg
Khanevskii, Andrei
24 Apr 16:00
+44
Orlov, Oleg 2.65
Khanevskii, Andrei 1.42
Orlov, Oleg (+5.5) 1.86
Khanevskii, Andrei (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Savinskiy, Aleksander
Gusev, Mikhail
24 Apr 16:00
+44
Savinskiy, Aleksander 1.85
Gusev, Mikhail 1.85
Savinskiy, Aleksander (-0.5) 1.89
Gusev, Mikhail (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Novikov, Ilya
Semenov, Pavel
24 Apr 16:15
+44
Novikov, Ilya 1.49
Semenov, Pavel 2.43
Novikov, Ilya (-4.5) 1.84
Semenov, Pavel (+4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Sokolov, Anton
Shershnev, Aleksey
24 Apr 16:30
+44
Sokolov, Anton 1.54
Shershnev, Aleksey 2.31
Sokolov, Anton (-3.5) 1.80
Shershnev, Aleksey (+3.5) 1.90
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Korolev, Semen
Panfilov, Fedor
24 Apr 18:00
+44
Korolev, Semen 1.25
Panfilov, Fedor 3.54
Korolev, Semen (-7.5) 1.81
Panfilov, Fedor (+7.5) 1.89
Under 72.5 1.89
Over 72.5 1.81
Frolov, Alexander I.
Salkin, Rostislav
24 Apr 18:30
+44
Frolov, Alexander I. 1.43
Salkin, Rostislav 2.61
Frolov, Alexander I. (-5.5) 1.86
Salkin, Rostislav (+5.5) 1.833
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Panfilov, Fedor
Frolov, Alexander I.
24 Apr 19:00
+44
Panfilov, Fedor 2.12
Frolov, Alexander I. 1.64
Panfilov, Fedor (+2.5) 1.86
Frolov, Alexander I. (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Salkin, Rostislav
Korolev, Semen
24 Apr 19:30
+44
Salkin, Rostislav 1.85
Korolev, Semen 1.85
Salkin, Rostislav (-0.5) 1.89
Korolev, Semen (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Korolev, Semen
Frolov, Alexander I.
24 Apr 20:00
+44
Korolev, Semen 3.54
Frolov, Alexander I. 1.25
Korolev, Semen (+7.5) 1.88
Frolov, Alexander I. (-7.5) 1.82
Under 72.5 1.89
Over 72.5 1.81
Panfilov, Fedor
Salkin, Rostislav
24 Apr 20:30
+44
Panfilov, Fedor 1.96
Salkin, Rostislav 1.75
Panfilov, Fedor (+1.5) 1.83
Salkin, Rostislav (-1.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82