M.Guo / Z.Xiao
M.Ayukawa / M.Kawamura
18 Jul 04:30
Match Result
M.Guo/Z.Xiao To Win 1.51
M.Ayukawa/M.Kawamura To Win 2.41
N.Kawaguchi / J.Wang
F.Lin / C.Yuan
18 Jul 06:00
Match Result
N.Kawaguchi/J.Wang To Win 1.53
F.Lin/C.Yuan To Win 2.36
X.Wang / J.Zhang
Y.Huang / W.Zheng
18 Jul 06:00
Match Result
X.Wang/J.Zhang To Win 6.50
Y.Huang/W.Zheng To Win 1.082