Shaanxi Tianze
Jiangsu Nangang
12:30
+151
Shaanxi Tianze (+23.5) 1.84
Jiangsu Nangang (-23.5) 1.86
Menos de 142.5 1.85
Más de 142.5 1.85
Shanxi Xing Rui Flame
Guangdong Dongguan Xintongsheng
12:30
+159
Shanxi Xing Rui Flame 2.65
Guangdong Dongguan Xintongsheng 1.43
Shanxi Xing Rui Flame (+4.5) 1.94
Guangdong Dongguan Xintongsheng (-4.5) 1.77
Menos de 152.5 1.88
Más de 152.5 1.82
Sichuan Yuanda Merlot
Daqing
12:30
+144
Sichuan Yuanda Merlot (-40.5) 1.85
Daqing (+40.5) 1.85
Menos de 155.0 1.85
Más de 155.0 1.85
Zhejiang Chouzhou
Liaoning Hengye
12:30
+157
Zhejiang Chouzhou 1.033
Liaoning Hengye 9.20
Zhejiang Chouzhou (-18.0) 1.87
Liaoning Hengye (+18.0) 1.83
Menos de 155.5 1.88
Más de 155.5 1.82
Xinjiang Tianshan
Fujian
13:00
+159
Xinjiang Tianshan 1.094
Fujian 6.15
Xinjiang Tianshan (-14.0) 1.85
Fujian (+14.0) 1.85
Menos de 143.5 1.86
Más de 143.5 1.84