Blaze Femenino
Central Sparks Femenino
12:00
Resultado del partido
Blaze Femenino 1.67
Central Sparks Femenino 2.07
South East Stars Femenino
Southern Vipers Femenino
15:30
Resultado del partido
South East Stars Femenino 2.21
Southern Vipers Femenino 1.59