Sri Lanka Femenino
Indias Occidentales Femenino
26 jun. 06:30
Resultado del partido
Sri Lanka Femenino 1.49
Indias Occidentales Femenino 2.54