Shabab Al-Ordon
Sahab
15:00
+214
Shabab Al-Ordon gana 2.40
Empate 2.81
Sahab gana 2.99
Shabab Al-Ordon (0) 1.68
Sahab (0) 2.09
Menos de 2.5 1.50
Más de 2.5 2.45
Al-Ahli Amán
Aqaba
02 mar. 15:00
+211
Al-Ahli Amán gana 2.86
Empate 2.79
Aqaba gana 2.51
Al-Ahli Amán (0) 1.99
Aqaba (0) 1.75
Menos de 1.5 2.31
Más de 1.5 1.56
Moghayer Al Sarhan
Ma'an
02 mar. 15:00
+220
Moghayer Al Sarhan gana 2.32
Empate 2.97
Ma'an gana 2.95
Moghayer Al Sarhan (0) 1.666
Ma'an (0) 2.11
Menos de 2.5 1.59
Más de 2.5 2.25