Sasikumar, Mukund
Yin, Bang-Shuo
07:30
+36
Sasikumar, Mukund gana 1.129
Yin, Bang-Shuo gana 5.20
Sasikumar, Mukund (-5.5) 1.71
Yin, Bang-Shuo (+5.5) 2.02
Menos de 18.5 1.96
Más de 18.5 1.76
S.Han / Y.Sueoka
Z.Dong / C.Zhang
08:00
Resultado del partido
S.Han/Y.Sueoka gana 1.29
Z.Dong/C.Zhang gana 3.32
Y.Hou / S.Wang
A.Aixirefu / Y.Cao
08:30
Resultado del partido
Y.Hou/S.Wang gana 4.25
A.Aixirefu/Y.Cao gana 1.188
Y.Shan / J.Zhang
L.Liu / C.Zhu
08:30
Resultado del partido
Y.Shan/J.Zhang gana 2.19
L.Liu/C.Zhu gana 1.61
Z.Ni Ma / Y.Zhou
Y.Huang / Y.Yang
09:00
Resultado del partido
Z.Ni Ma/Y.Zhou gana 2.72
Y.Huang/Y.Yang gana 1.41
F.Xun / C.Yuan
S.Chen / Y.Luo
09:00
Resultado del partido
F.Xun/C.Yuan gana 1.045
S.Chen/Y.Luo gana 8.30