Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
14:00
+6
1.64 2.26
1.
17:00
+6
1.12 6.25
20:00
+6
1.58 2.38
Nombre del evento 1
Gana 1
2
Gana 2
07:00
+6
1.32 3.38
09:30
+6
1.36 3.15
12:00
+6
1.76 2.06