Solary
DVM
28 may. 18:00
+20
Solary gana 1.727
DVM gana 2.02
Solary gana 1.78
DVM gana 1.94
Solary gana 1.78
DVM gana 1.94
Joblife
Mandatory
28 may. 21:00
+20
Joblife gana 1.666
Mandatory gana 2.11
Joblife gana 1.727
Mandatory gana 2.01
Joblife gana 1.727
Mandatory gana 2.01
Akroma
Cicadas Gaming
29 may. 18:00
+20
Akroma gana 1.80
Cicadas Gaming gana 1.92
Akroma gana 1.79
Cicadas Gaming gana 1.93
Akroma gana 1.79
Cicadas Gaming gana 1.93
Valiant
ZERANCE
29 may. 21:00
+20
Valiant gana 1.50
ZERANCE gana 2.45
Valiant gana 1.63
ZERANCE gana 2.15
Valiant gana 1.63
ZERANCE gana 2.15
RTZN
Axolotl
25 may. 18:00
+6
RTZN gana 2.69
Axolotl gana 1.42
RTZN gana 2.69
Axolotl gana 1.42
Dsyre
HGE Esports
25 may. 19:00
+6
Dsyre gana 1.115
HGE Esports gana 5.60
Dsyre gana 1.115
HGE Esports gana 5.60
NOVO Esports
VX300 Gaming
25 may. 20:00
+6
NOVO Esports gana 1.56
VX300 Gaming gana 2.30
NOVO Esports gana 1.56
VX300 Gaming gana 2.30
Outplayed
LONETEAM
25 may. 21:00
+6
Outplayed gana 1.615
LONETEAM gana 2.19
Outplayed gana 1.615
LONETEAM gana 2.19
LONETEAM
RTZN
26 may. 18:00
+6
LONETEAM gana 1.71
RTZN gana 2.04
LONETEAM gana 1.71
RTZN gana 2.04
Outplayed
NOVO Esports
26 may. 19:00
+6
Outplayed gana 2.62
NOVO Esports gana 1.44
Outplayed gana 2.62
NOVO Esports gana 1.44
Axolotl
Dsyre
26 may. 20:00
+6
Axolotl gana 4.20
Dsyre gana 1.193
Axolotl gana 4.20
Dsyre gana 1.193
HGE Esports
VX300 Gaming
26 may. 21:00
+6
HGE Esports gana 2.81
VX300 Gaming gana 1.39
HGE Esports gana 2.81
VX300 Gaming gana 1.39
LONETEAM
Axolotl
27 may. 18:00
+6
LONETEAM gana 2.53
Axolotl gana 1.47
LONETEAM gana 2.53
Axolotl gana 1.47
RTZN
VX300 Gaming
27 may. 19:00
+6
RTZN gana 3.80
VX300 Gaming gana 1.23
RTZN gana 3.80
VX300 Gaming gana 1.23
Outplayed
HGE Esports
27 may. 20:00
+6
Outplayed gana 1.66
HGE Esports gana 2.11
Outplayed gana 1.66
HGE Esports gana 2.11
NOVO Esports
Dsyre
27 may. 21:00
+6
NOVO Esports gana 3.20
Dsyre gana 1.31
NOVO Esports gana 3.20
Dsyre gana 1.31
Sengoku Gaming
Riddle
28 may. 04:00
+30
Sengoku Gaming gana 1.71
Riddle gana 2.04
Sengoku Gaming gana 1.80
Riddle gana 1.92
Sengoku Gaming gana 1.80
Riddle gana 1.92
Murash Gaming
FENNEL
28 may. 11:00
+30
Murash Gaming gana 5.85
FENNEL gana 1.105
Murash Gaming gana 3.68
FENNEL gana 1.24
Murash Gaming gana 3.68
FENNEL gana 1.24
SCARZ
REJECT
29 may. 08:00
+30
SCARZ gana 2.05
REJECT gana 1.70
SCARZ gana 1.98
REJECT gana 1.75
SCARZ gana 1.98
REJECT gana 1.75
Northeption
VARREL
29 may. 11:00
+30
Northeption gana 1.71
VARREL gana 2.04
Northeption gana 1.74
VARREL gana 1.99
Northeption gana 1.74
VARREL gana 1.99
Dragons Esports
Underground Gaming
25 may. 18:00
+9
Dragons Esports gana 3.04
Underground Gaming gana 1.34
Dragons Esports gana 2.41
Underground Gaming gana 1.51
Dragons Esports gana 2.41
Underground Gaming gana 1.51
Fraggerz
Team Falcons
25 may. 18:00
+9
Fraggerz gana 5.15
Team Falcons gana 1.134
Fraggerz gana 3.18
Team Falcons gana 1.31
Fraggerz gana 3.18
Team Falcons gana 1.31
The Ultimates
Unity Esports
25 may. 18:00
+9
The Ultimates gana 2.32
Unity Esports gana 1.55
The Ultimates gana 2.07
Unity Esports gana 1.68
The Ultimates gana 2.07
Unity Esports gana 1.68
Twisted Minds
Vision Esports
25 may. 18:00
+9
Twisted Minds gana 1.42
Vision Esports gana 2.69
Twisted Minds gana 1.53
Vision Esports gana 2.36
Twisted Minds gana 1.53
Vision Esports gana 2.36
Team Occupy
Top gz
25 may. 20:00
+9
Team Occupy gana 1.34
Top gz gana 3.04
Team Occupy gana 1.51
Top gz gana 2.41
Team Occupy gana 1.51
Top gz gana 2.41
Gamax Esports
R8 Esports
25 may. 21:00
+9
Gamax Esports gana 2.61
R8 Esports gana 1.444
Gamax Esports gana 2.25
R8 Esports gana 1.58
Gamax Esports gana 2.25
R8 Esports gana 1.58
Skulls Esports
Onyx Ravens
25 may. 21:00
+9
Skulls Esports gana 7.90
Onyx Ravens gana 1.054
Skulls Esports gana 4.45
Onyx Ravens gana 1.172
Skulls Esports gana 4.45
Onyx Ravens gana 1.172
Team RA'AD
NASR Esports
25 may. 21:00
+9
Team RA'AD gana 2.30
NASR Esports gana 1.56
Team RA'AD gana 2.23
NASR Esports gana 1.59
Team RA'AD gana 2.23
NASR Esports gana 1.59
NXT
SweetNSour
25 may. 16:00
+20
NXT gana 2.11
SweetNSour gana 1.666
NXT gana 2.10
SweetNSour gana 1.666
NXT gana 2.10
SweetNSour gana 1.666
Formulation Gaming
OnlyFins
25 may. 19:00
+20
Formulation Gaming gana 2.20
OnlyFins gana 1.61
Formulation Gaming gana 2.02
OnlyFins gana 1.72
Formulation Gaming gana 2.02
OnlyFins gana 1.72
FUZOS
PPP
26 may. 17:00
+6
FUZOS gana 2.03
PPP gana 1.72
FUZOS gana 2.03
PPP gana 1.72
FTW LECA FC
GTZ Esports
26 may. 19:00
+6
FTW LECA FC gana 1.47
GTZ Esports gana 2.53
FTW LECA FC gana 1.47
GTZ Esports gana 2.53
Impulse Gaming Warriors
saw
26 may. 20:00
+6
Impulse Gaming Warriors gana 4.30
saw gana 1.188
Impulse Gaming Warriors gana 4.30
saw gana 1.188
GTZ Esports
Impulse Gaming Warriors
27 may. 21:00
+6
GTZ Esports gana 3.20
Impulse Gaming Warriors gana 1.31
GTZ Esports gana 3.20
Impulse Gaming Warriors gana 1.31
saw
FUZOS
27 may. 22:00
+6
saw gana 1.21
FUZOS gana 4.05
saw gana 1.21
FUZOS gana 4.05
Ex0Tik Gaming
FTW LECA FC
27 may. 23:00
+6
Ex0Tik Gaming gana 1.61
FTW LECA FC gana 2.20
Ex0Tik Gaming gana 1.61
FTW LECA FC gana 2.20
PPP
Hurricane Of Feathers
28 may. 00:00
+6
PPP gana 1.21
Hurricane Of Feathers gana 4.05
PPP gana 1.21
Hurricane Of Feathers gana 4.05
Impulse Gaming Warriors
Ex0Tik Gaming
28 may. 21:00
+6
Impulse Gaming Warriors gana 1.73
Ex0Tik Gaming gana 2.01
Impulse Gaming Warriors gana 1.73
Ex0Tik Gaming gana 2.01
FTW LECA FC
PPP
28 may. 22:00
+6
FTW LECA FC gana 2.81
PPP gana 1.39
FTW LECA FC gana 2.81
PPP gana 1.39
FUZOS
Hurricane Of Feathers
28 may. 23:00
+6
FUZOS gana 1.71
Hurricane Of Feathers gana 2.04
FUZOS gana 1.71
Hurricane Of Feathers gana 2.04
saw
GTZ Esports
29 may. 00:00
+6
saw gana 1.126
GTZ Esports gana 5.35
saw gana 1.126
GTZ Esports gana 5.35
FOKUS Sakura
Karmine Corp GC
25 may. 17:00
+20
FOKUS Sakura gana 3.48
Karmine Corp GC gana 1.27
FOKUS Sakura gana 2.52
Karmine Corp GC gana 1.47
FOKUS Sakura gana 2.52
Karmine Corp GC gana 1.47
G2 Gozen
BBL Queens
25 may. 20:00
+20
G2 Gozen gana 1.26
BBL Queens gana 3.54
G2 Gozen gana 1.43
BBL Queens gana 2.64
G2 Gozen gana 1.43
BBL Queens gana 2.64