9.7. Zakład akumulacyjny Przegraj-aby-wygrać

Istnieje rodzaj zakładu nazywający się Zakład akumulacyjny “Przegraj-aby-wygrać” (Przegrać aby Wygrać)**. W zakładzie akumulacyjnym “Przegraj-aby-wygrać” stawiasz zakłady na co najmniej dwie selekcje w różnych wydarzeniach sportowych. W zakładzie akumulacyjnym “Przegraj-aby-wygrać” wygrywasz jeśli przynajmniej jeden z wyników składających się na akumulator “Przegraj-aby-wygrać” zakończy się innym wynikiem niż obstawiany. Innymi słowy, zwykły zakład akumulacyjny kończy się pomyślnie wtedy kiedy poprawnie obstawisz wszystkie selekcje które są częściom akumulatora.

(Zakład akumulacyjny “Przegraj-aby-wygrać” jest rozstrzygany w przeciwny sposób do zwykłego akumulatora, tzn. akumulacyjny “Przegraj-aby-wygrać” będzie rozliczony jako wygrany w przypadku gdy równoważny zwykły zakład akumulacyjny przegra).

Całkowita cena zakładu akumulacyjnego “Przegraj-aby-wygrać” jest obliczana automatycznie , jako proporcja ceny w zwykłym akumulatorze.

Na przykład: Stawka €100 w zakładzie akumulacyjnym “Przegraj-aby-wygrać” składająca się z 3 selekcji o nastepujących cenach:

 • Selekcja 1: 1.50 (1/2)
 • Selekcja 2: 2.00 (1/1)
 • Selekcja 3: 2.60 (8/5)

Całkowita cena zwykłego zakładu akumujacyjnego zawierającego powyższe selekcje będzie wynosiła: 1.50 x 2.00 x 2.60 = 7.80 (34/5).

Całkowita cena dla zakładu akumujacyjnego “Przegraj-aby-wygrać” zawierającego powyższe selekcje będzie wynosiła 1.08 (2/25).

Powyższy zakład akumujacyjny “Przegraj-aby-wygrać” może zostać rozstrzygniety w jeden w poniższych sposobów:

 1. Jesli przynajmniej jedna z selekcji została obstawiona nieprawidłowo, ale pozostałe selekcje były obstawione prawidłowo, wtedy zakład akumujacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zostanie rozstrzygnięty w następujący sposób: €100 х 1.08 = €108. W takim wypadku wygrana netto (z wyłaczeniem stawki €100) bedzie €8.

 2. Jesli trzecia selekcja jest na wydarzenie które zostało anulowane (i które zostało rostrzygnięte po cenie 1.00 (0/1)), wtedy całkowita cena zwykłego zakładu akumulacyjnego zmniejsza się z 7.8 (34/5) do 3.0 (2/1): 1.50 x 2.00 x 1.00 = 3.00.

  W powyższym przypadku, całkowita cena zakładu akumujacyjnego “Przegraj-aby-wygrać” zostanie odpowiednio zwiększona z 1.08 (2/25) do 1.333 (1/3). W takiej sytuacji, jeśli przynajmniej jedna z selekcji została obstawiona nieprawidłowo, wtedy zakład akumujacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zostanie rozstrzygnięty pomyślnie, w następujący sposób: €100 х 1.333 = €133.3. Wygrana netto: €133.3 - €100 (stawka zakładu) = €33.3.

 3. Jeśli druga i trzecia selekcja są na wydarzenia które zostały anulowane (i rozliczone w cenie 1.00 (0/1)), wtedy całkowita cena zwykłego zakładu akumulacyjnego zmniejsza z 7.8 (34/5) do 1.5 (1/2): 1.50 x 1.00 x 1.00 = 1.50.

  W powyższym przypadku, całkowita cena zakładu akumulacyjnego “Przegraj-aby-wygrać” zostanie odpowiednio zwiększona z 1.08 (2/25) do 2.50 (6/4). W takiej sytuacji, jeśli pierwsza selekcja została obstawiona nieprawidłowo, zakład akumujacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zostanie rozstrzygnięty pomyślnie, w następujący sposób: €100 х 2.50 = €250.Wygrana netto: €250 - €100 (stawka zakładu) = €150.

 4. W przypadku kiedy część wydarzeń zostanie anulowana ( i rozliczona w cenie 1.00 (0/1))), a pozostałe selekcje zostały obstawione prawidłowo, wtedy zakład akumujacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zostanie rozstrzygnięty niepomyślnie (przegra).

 5. Jeśli wszystkie selekcje w zakładzie akumujacyjnym “Przegraj-aby-wygrać” są na wydarzenia które zostały anulowane (i rozliczone w cenie 1.00 (0/1)), wtedy cały Zakład akumulacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zostanie unieważniony a stawka zostanie zwrócona na konto.

Poniżej znajdują się przykłady różnych rozliczeń dla zakładu akumujacyjnyego “Przegraj-aby-wygrać”.

Wynik selekcji jest zaznaczony w następujący sposób:

“+” Prawidłowo wytypowany wynik.

“-” Niepoprawnie wytypowany wynik.

“=” Selekcja na wydarzenie które zostało anulowane. Rozliczane po cenie 1.00 (0/1).

"Cza" Cena zakladu akumulacyjnego.

"Wza" Wygrana zakladu akumulacyjnego.

   

wydarzenia

         
 

zakład,

Selekcja 1 (cena=1.5)

Selekcja 2 (cena=2.0)

Selekcja 3 (cena=2.6)

Cza PaW

CzA

Wza PaW, €

Wza, €

Wygrane zakłady

100.00

-

+

+

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

100.00

+

-

+

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

100.00

+

+

-

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

100.00

-

-

+

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

100.00

-

+

-

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

100.00

+

-

-

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

100.00

-

-

-

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

108.00

0.00

przegrane zaklady

100.00

+

+

+

1.08
(2/25)

7.80
(34/5)

0.00

780.00

Dodatkowo, poniżej znajdują się przykłady różnych rozliczeń dla zakładow akumujacyjnych “Przegraj-aby-wygrać” w sytuacji kiedy co najmniej jedno z wydarzeń zostanie anulowane.

 

 

wydarzenia

 

 

 

 

 

zakład, €

Selekcja 1 (cena=1.5)

Selekcja 2 (cena=2.0)

Selekcja 3 (cena=2.6)

Cza PaW

CzA

Wza PaW, €

Wza, €

Wygrane zakłady z anulowanymi selekcjami

100.00

=

-

+

1.143*
(1/7)

5.20
(21/5)

114.28

0.00

100.00

+

=

-

1.222
(2/9)

3.90
(29/10)

122.22

0.00

100.00

-

+

=

1.333
(1/3)

3.00
(2/1)

133.33

0.00

100.00

-

=

+

1.222
(2/9)

3.90
(29/10)

122.22

0.00

100.00

+

-

=

1.333
(1/3)

3.00
(2/1)

133.33

0.00

100.00

=

+

-

1.143
(1/7)

5.20
(21/5)

114.28

0.00

100.00

-

-

=

1.333
(1/3)

3.00
(2/1)

133.33

0.00

100.00

-

=

-

1.222
(2/9)

3.90
(29/10)

122.22

0.00

100.00

=

-

-

1.143
(1/7)

5.20
(21/5)

114.28

0.00

100.00

=

=

-

1.43
(43/100)

2.60
(13/5)

143.00

0.00

100.00

=

-

=

1.72
(18/25)

2.00
(1/1)

172.00

0.00

100.00

-

=

=

2.50
(6/4)

1.50
(1/2)

250.00

0.00

zwrot zakładu

100.00

=

=

=

1.00
(0/1)

1.00
(0/1)

100.00

100.00

przegrane zakłady

100.00

=

+

+

1.143
(1/7)

5.20
(21/5)

0.00

520.00

100.00

+

=

+

1.222
(2/9)

3.90
(29/10)

0.00

390.00

100.00

+

+

=

1.333
(1/3)

3.00
(2/1)

0.00

300.00

100.00

=

=

+

1.43
(43/100)

2.60
(13/5)

0.00

260.00

100.00

=

+

=

1.72
(18/25)

2.00
(1/1)

0.00

200.00

100.00

+

=

=

2.50
(6/4)

1.50
(1/2)

0.00

150.00

* Na przykład, jeśli selekcja jest na wydarzenie które zostało unieważnione (rozstrzygnięte po cenie 1.00 (0/1)), cena zwykłego zakładu akumulacyjnego wyniesie 2.00 x 2.60 = 5.20 (21/5). W powyższym przypadku, cena zakładu akumujacyjnego “Przegraj-aby-wygrać” wyniesie 1.143 (1/7).

** Powiadamiamy, że zmienił się sposób rozstrzygania zakład akumulacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zawierających wydarzenia które zostały anulowane. Jeśli jedno lub więcej wydarzeń składające się na zakład akumujacyjny “Przegraj-aby-wygrać” zostanie unieważnione, całkowita cena zakładu akumujacyjnyego “Przegraj-aby-wygrać” zostanie zwiększona. W powyższym przypadku, cena odpowiedniego zwykłego zakładu akumulacyjnego zostanie zmniejszona.

Data ostatniej modyfikacji: 25.06.15