สด
สด
ยอดนิยม
สด
สด
ยอดนิยม
ยอดนิยม
สด ยอดนิยม
ชื่อนัด 1
ชนะ 1
X
เสมอ
2
ชนะ 2
11 มิ.ย. 01:00
กำไร 0%
ประเภทเดิมพันที่มีกำไร 0%
กำไร 0% หมายถึง ผู้รับเดิมพันไม่ได้รับค่าบริการในประเภทเดิมพันดังกล่าวนั้น ทำให้ราคาต่อรองที่เสนอนี้ลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่า และได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น
+658
1.52 4.80 7.30
ชื่อนัด 1
ชนะ 1
X
เสมอ
2
ชนะ 2
23:00
+590
2.74 3.60 2.44
ชื่อนัด 2
ชนะ 2, รวม OT ทั้งหมด
1
ชนะ 1, รวมต่อเวลาทั้งหมด
Series Score 2:1
10 มิ.ย. 06:30
+315
1.64 2.34
ชื่อนัด 1
ชนะ 1, รวมต่อเวลาทั้งหมด
2
ชนะ 2, รวม OT ทั้งหมด
Series Score 1:0
10 มิ.ย. 01:00
+229
1.25 4.25
ชื่อนัด 1
ชนะ 1, รวมต่อเวลาทั้งหมด
2
ชนะ 2, รวม OT ทั้งหมด
Series Score 0:0
10 มิ.ย. 00:30
+270
1.28 3.84
ชื่อนัด 1
ชนะ 1, รวมต่อเวลาทั้งหมด
2
ชนะ 2, รวม OT ทั้งหมด
Series Score 0:0
10 มิ.ย. 00:30
+228
1.41 3.00
ชื่อนัด 1
ชนะ 1, รวมต่อเวลาทั้งหมด
2
ชนะ 2, รวม OT ทั้งหมด
Series Score 2:1
23:00
+211
1.83 2.02
ชื่อนัด 1
ชนะ 1
2
ชนะ 2
23:00
+111
1.64 2.15
10 มิ.ย. 02:45
+111
1.60 2.23
ชื่อนัด 1
ชนะ 1
2
ชนะ 2
21:30
+193
1.90 1.90
ชื่อนัด 1
ชนะ 1
2
ชนะ 2
10 มิ.ย. 15:00
กำไร 0%
ประเภทเดิมพันที่มีกำไร 0%
กำไร 0% หมายถึง ผู้รับเดิมพันไม่ได้รับค่าบริการในประเภทเดิมพันดังกล่าวนั้น ทำให้ราคาต่อรองที่เสนอนี้ลูกค้าได้ประโยชน์มากกว่า และได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้น
+110
1.177 6.55
ชื่อนัด 1
ชนะ 1
2
ชนะ 2
21:00
+55
2.26 1.61
10 มิ.ย. 02:30
+55
2.28 1.60
10 มิ.ย. 06:00
+55
2.57 1.48
ชื่อนัด 2
ชนะ 2
1
ชนะ 1
10 มิ.ย. 05:10
+55
1.83 2.00

คะแนน เวลา สถิติ และอนิเมชั่น ล่าสุดจะแสดงเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นโดยได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อความเที่ยงตรง ดังนั้นเราไม่ขอรับผิดชอบความผิดพลาดใดๆ