Mokei, Anton
Mutyanko, Evgeniy
0:0 (0:2)
+49
Mokei, Anton 2.10
Mutyanko, Evgeniy 1.67
Mokei, Anton (+2.5) 1.89
Mutyanko, Evgeniy (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.833
Kosprd, Antonin
Mista, Ondrej
1:0 (11:8, 9:10)
+46
Kosprd, Antonin 1.58
Mista, Ondrej 2.26
Kosprd, Antonin (-3.5) 1.85
Mista, Ondrej (+3.5) 1.87
Under 82.5 1.85
Over 82.5 1.87
Prokupek, Jaroslav
Pozharsky, Jiri
1:0 (11:8, 9:9)
+46
Prokupek, Jaroslav 1.36
Pozharsky, Jiri 2.94
Prokupek, Jaroslav (-5.5) 1.88
Pozharsky, Jiri (+5.5) 1.84
Under 78.5 1.89
Over 78.5 1.83
Trinta, Mihail
Havel, Ladislav
1:1 (12:10, 6:11, 4:1)
+47
Trinta, Mihail 1.48
Havel, Ladislav 2.50
Trinta, Mihail (-1.5) 1.89
Havel, Ladislav (+1.5) 1.83
Under 84.5 1.86
Over 84.5 1.86
Vitasek, Adam
Rezab, Jiri
1:1 (11:4, 13:15, 0:0)
+50
Vitasek, Adam 1.66
Rezab, Jiri 2.11
Vitasek, Adam (-7.5) 1.89
Rezab, Jiri (+7.5) 1.83
Under 87.5 1.85
Over 87.5 1.87
Tunitsyn, Dmitriy
Batalov, Anatoly
1:2 (8:11, 6:11, 11:9, 7:7)
+37
Tunitsyn, Dmitriy 4.25
Batalov, Anatoly 1.189
Tunitsyn, Dmitriy (+7.5) 2.56
Batalov, Anatoly (-7.5) 1.46
Under 80.5 1.88
Over 80.5 1.84
Kazakov, Aleksey
Chernov, Vyacheslav
1:0 (11:7, 3:0)
+49
Kazakov, Aleksey 1.168
Chernov, Vyacheslav 4.55
Kazakov, Aleksey (-9.5) 1.86
Chernov, Vyacheslav (+9.5) 1.86
Under 69.5 1.89
Over 69.5 1.833
Prusa, Martin
Budik, Bohuslav
2:0 (11:6, 11:9, 7:10)
+33
Prusa, Martin 1.31
Budik, Bohuslav 3.20
Prusa, Martin (-5.5) 1.94
Budik, Bohuslav (+5.5) 1.79
Under 83.5 1.86
Over 83.5 1.86
Kruti, Stanislav
Ollman, Oliver
1:0 (11:8, 12:12)
+46
Kruti, Stanislav 1.17
Ollman, Oliver 4.55
Kruti, Stanislav (-7.5) 2.14
Ollman, Oliver (+7.5) 1.63
Under 82.5 1.90
Over 82.5 1.82
Lis, Daniel
Jadczyk, Marcin
1:2 (10:12, 11:8, 2:11, 0:0)
+34
Lis, Daniel 5.20
Jadczyk, Marcin 1.133
Lis, Daniel (+10.5) 1.81
Jadczyk, Marcin (-10.5) 1.909
Under 74.5 1.79
Over 74.5 1.94
Kolasa, Szymon
Cyrnek, Piotr
0:2 (15:17, 3:11, 0:0)
+35
Kolasa, Szymon 6.30
Cyrnek, Piotr 1.091
Kolasa, Szymon (+11.5) 2.26
Cyrnek, Piotr (-11.5) 1.58
Under 70.5 1.86
Over 70.5 1.86

Current scores, times, statistics and animation are displayed for information purposes only and whilst every effort is taken to ensure their accuracy we accept no liability for any errors.