Trực tiếp
Trực tiếp
Nổi tiếng
Trực tiếp
Trực tiếp
Nổi tiếng
Trực tiếp Nổi tiếng
Tên sự kiện 1
Thắng 1
X
Hòa
2
Thắng 2
11 thg 6 02:00
lợi nhuận 0%
Lợi nhuận 0% ở các kèo nhất định.
Lợi nhuận 0% nghĩa là tổ chức đặt cược thuê sẽ không bất kỳ khoản tiền hoa hồng nào từ các kèo được đề xuất, giúp tỷ lệ cược trở nên có lợi hơn cho khách hàng.
+658
1.52 4.80 7.30
Tên sự kiện 1
Thắng 1
X
Hòa
2
Thắng 2
10 thg 6 00:00
+590
2.74 3.60 2.44
Tên sự kiện 2
Thắng 2, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
1
Thắng 1, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
Series Score 2:1
10 thg 6 07:30
+315
1.64 2.34
Tên sự kiện 1
Thắng 1, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
2
Thắng 2, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
Series Score 1:0
10 thg 6 02:00
+229
1.25 4.25
Tên sự kiện 1
Thắng 1, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
2
Thắng 2, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
Series Score 0:0
10 thg 6 01:30
+270
1.28 3.84
Tên sự kiện 1
Thắng 1, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
2
Thắng 2, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
Series Score 0:0
10 thg 6 01:30
+228
1.45 2.84
Tên sự kiện 1
Thắng 1, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
2
Thắng 2, bao gồm tất cả thời gian bù giờ
Series Score 2:1
10 thg 6 00:00
+211
1.74 2.14
Tên sự kiện 1
Thắng 1
2
Thắng 2
10 thg 6 00:00
+111
1.65 2.14
10 thg 6 03:45
+111
1.60 2.23
Tên sự kiện 1
Thắng 1
2
Thắng 2
22:30
+193
1.90 1.90
Tên sự kiện 1
Thắng 1
2
Thắng 2
10 thg 6 16:00
lợi nhuận 0%
Lợi nhuận 0% ở các kèo nhất định.
Lợi nhuận 0% nghĩa là tổ chức đặt cược thuê sẽ không bất kỳ khoản tiền hoa hồng nào từ các kèo được đề xuất, giúp tỷ lệ cược trở nên có lợi hơn cho khách hàng.
+110
1.176 6.60
Tên sự kiện 1
Thắng 1
2
Thắng 2
10 thg 6 03:30
+55
2.28 1.60
10 thg 6 07:00
+55
2.57 1.48
Tên sự kiện 2
Thắng 2
1
Thắng 1
10 thg 6 06:10
+55
1.83 2.00

Tỷ số, thời gian, thống kê và hoạt ảnh hiện tại được hiển thị chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của các thông tin này nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi nào.